ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายการคืนสินค้า

1. หากทางร้านส่งสินค้าผิด หรือสินค้าเกิดเสียหาย กรุณาติดต่อทางร้านภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า และส่งคืนให้ทางร้านภายใน 7 วันหลังแจ้ง หรือตามวันเวลาที่ได้ตกลงกันไว้เบื้องต้น ในกรณีนี้ ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้โดยไม่คิดค่าส่งเพิ่มเติม ทันทีที่ลูกค้าได้ส่งของกลับมาคืน (ยกเว้นเรื่องสีต่างๆเพราะสีที่ลูกค้าเห็นจะต่างกันออกไปตามจอที่ต่างกัน ความคลาดเคลื่อนของ สีอาจจะมากถึง 10%)

2. หากเป็นการสั่งสินค้าผิด หรือต้องการเปลี่ยนโดยประสงค์ของลูกค้าเอง กรุณาติดต่อทางร้าน ภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า และส่งคืนให้ทางร้านภายใน 7 วันหลังแจ้ง หรือตามวันเวลาที่ได้ ตกลงกันไว้เบื้องต้นในกรณีนี้ทางร้านจะคิดค่าส่งและค่าส่วนต่างของราคาสินค้า โดยไม่มีข้อยกเว้น

 • เงื่อนไขการรับเปลี่ยนคืน
 • สินค้าและแพคกิ้งจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น

นโยบายการรับชำระเงิน

 • เราขอสงวนสิทธิในการเลือกช่องทางการชำระเงินแต่เพียงผู้เดียว
 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินก่อนการจัดส่งเท่านั้น

นโยบายการส่งสินค้า

 • เนื่องจากเราเป็นร้านค้าออนไลน์เท่านั้น จึงขอจำกัดวิธีการส่งไว้เพียงผ่านสื่อกลาง เช่น
 • ไปรษณีย์ไทย
 • Kerry
 • ขนส่งเอกชน
 • Lalamove

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • เราตระหนักถึงความต้องการความเป็นส่วนตัวของลุกค้าทุกท่าน เราจึงจะไม่มีการเปิดเผย รายละเอียดติดต่อของลูกค้าให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นทางกม.ซึ่งจะต้องมี เอกสารจากทางการรองรับอย่างถูกต้องเท่านัั้น)
 • ในกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลผิดโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ จะส่งผลให้
 • 1. เราส่งของผิดพลาด (ซึ่งเราจะมีระบุให้ลุกค้ากรุณาตรวจสอบชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งอย่าง ละเอียดอีกครั้ง ในใบเสนอราคา)
 • 2. เราไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ส่งผลให้ปิดใบสั่งซื้อไม่ได้ และการส่งของล่าช้า
 • 3. เราไม่สามารถส่ง Tracking Number ให้กับลูกค้าได้ และอาจจะส่งผลให้ได้รับของล่าช้าโดย ไม่ได้ติดตาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่

 •